Brandmeldinstallatie

Een brandmeldinstallatie biedt veiligheid en gemak voor kleine en grote organisaties. Ook zorgt het voor veilige bescherming van personeel en middelen. Ontdek de mogelijkheden!

Advies

Iedere organisatie heeft andere wensen op het gebied van een brandmeldinstallatie. Wij adviseren u graag vrijblijvend over de beste brandmeld-oplossing voor uw organisatie.

Installatie

Lagarde Groep installeert het complete brandmeldinstallaties op basis van uw wensen. Na installatie informeren we de gebruikers zodat het systeem direct in gebruik genomen kan worden.

Beheer en Onderhoud

Na implementatie van uw brandmeldinstallatiesysteem blijven wij uw aanspreekpunt voor beheer en onderhoud. We zorgen ervoor dat uw systeem up-to-date blijft!

Veilige omgeving voor iedereen in uw pand

Brand kan vreselijke gevolgen hebben. In de eerste plaats voor uw medewerkers / klanten / cliënten / leerlingen en uzelf. Maar ook voor uw pand en bezittingen. U moet er toch niet aan denken dat door brand iemand in gevaar komt? Of u zoveel schade oploopt dat u (een periode) niet meer kan werken.

Wij helpen u graag om de kans hierop tot een minimum te beperken. Dat doen we al meer dan 30 jaar, voor klanten in de meest uiteenlopende branches. Benieuwd waar wij u mee van dienst kunnen zijn?

Brandmeldinstallatie installeren

Waar dient u rekening mee te houden wanneer u een brandmeldcentrale installeert? Zoekt u een partij die u van A tot Z ontzorgt? Dan bent u bij Lagarde Groep aan het juiste adres.

Installeren brandmeldinstallatie

Doormelding

Dient de brandmeldinstallatie voorzien te worden van doormelding naar de brandweer? Ook dat kunnen wij voor u realiseren. Helemaal conform de huidige eisen en wettelijke regelgeving.

Brand melden
Programma van Eisen

Programma van Eisen (PvE)

Iedere brandmeldinstallatie begint met het opstellen van een PvE of UPD. Hierin worden de eisen en details voor de brandmeldinstallatie vastgelegd. Het programma van Eisen of het uitgangspuntendocument is een document wat u kunt overleggen met eisende partijen zoals het bevoegd gezag (bouwbesluit), de eigenaar of de verzekeraar.

Aanvullende bewakingsvormen

Naast de verplichtingen vanuit het bouwbesluit heeft u de mogelijkheid zelf aanvullende maatregelen te nemen om uw pand te beveiligen tegen brand. Bijvoorbeeld ruimtebewaking (bepaalde ruimtes voorzien van automatische detectie) of objectbeveiliging (een machine of object voorzien van automatische bewaking). We begrijpen dat het voor u lastig is om dit in te schatten. Dus komen we graag bij u langs om u aanvullend te informeren.

Programma van Eisen
“Ik vind het prettig om met Lagarde Groep samen te werken, vanwege hun open houding en goede adviezen. Vanaf het eerste contact was er een goede klik met de medewerkers.”
Sophie Don Griot

Manager, Hostel Pink Flamingo

“Lagarde Groep doet voor ons bijna alles op het gebied van brandveiligheid, waar wij erg tevreden over zijn. De samenwerking verloopt zeer prettig en mijn contactpersoon is ervaren en deskundig.”

Daan Otten

Facilitair Manager, Hero Kindercentra

 

Klanten waarderen Lagarde Groep gemiddeld met een:

Referentie Lagarde Groep

Kijk voor meer reviews op klantenvertellen >>

Beheer

Wie gaat de brandmeldinstallatie beheren? Dit dient immers periodiek te gebeuren. De gebouwbeheerder? De bedrijfseigenaar? Een externe partij? De beheerderstaken dienen maandelijks uitgevoerd te worden, aanvullend dienen de 4- en 8 maandelijkse taken uitgevoerd te worden.

Onderhoud brandmeldinstallatie

Onderhoud

U heeft een brandmeldinstallatie laten installeren en het beheer is geborgd. Het laatste punt op de lijst is het onderhoud. Dit dient u door een erkend branddetectiebedrijf te laten uitvoeren, zodat u altijd zeker bent van een goed werkende installatie.

Wanneer een brandmeldinstallatie

Waar wordt naar gekeken om te bepalen of u een brandmeldinstallatie nodig heeft? En op welke manier dient de brandmeldinstallatie geïnstalleerd te worden?

Voordat we te diep de materie ingaan… In principe zijn er 2 stappen waar naar wordt gekeken bij het bepalen van de detectieomvang van de brandmeldinstallatie:

  • Zijn aanwezige personen in het pand zelfredzaam?
  • Is het pand overzichtelijk?

Na het invullen van de checker ziet u het resultaat, dit wordt ‘omvang bewaking’ genoemd, waarbij globaal 4 uitkomsten mogelijk zijn:

  • Geen bewaking vereist
  • Niet automatische bewaking – u hoeft alleen handmelders te installeren.
  • Gedeeltelijke bewaking – U dient handmelders + automatische (brand)melders te installeren (in de verkeersroute en ruimtes met verhoogd brandrisico zoals kantines, technische ruimtes, opslag en keukens).
  • Volledige bewaking – U dient handmelders + automatische brandmelders te installeren in alle ruimtes groter dan 2 m2.
Toegangssysteem druppel

Brandmeldinstallatie certificeren of niet?

We krijgen geregeld de vraag of de brandmeldinstallatie gecertificeerd dient te worden. Ook dit haalt u uit de checker. Of, wanneer u dat fijner vindt, kijken we hier samen met u naar.

Kortweg zijn er twee mogelijkheden om de brandmeldinstallatie te certificeren.

Productcertificaat

Een productcertificaat op de brandmeldinstallatie biedt u als opdrachtgever de zekerheid over de kwaliteit van levering en montage van de brandmeldinstallatie vanuit het branddetectie-, installatie- of onderhoudsbedrijf.

Met het keurmerk Leveren Brandmeldinstallaties toon je aan dat de brandmeldinstallatie voldoet aan NEN 2535 Brandveiligheid van gebouwen – Brandmeldinstallaties – Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen. Onder het keurmerk Leveren Brandmeldinstallaties valt tevens het monteren van de installatie. Met het keurmerk Installeren Brandmeldinstallaties toon je aan dat de installatie gemonteerd is volgens NEN 2535.

Inspectiecertificaat

Een inspectiecertificaat is soms wettelijk verplicht. Dit is het geval bij een aantal gebruiksfuncties volgens het Bouwbesluit 2012. Het kan ook verplicht zijn op grond van milieuregelgeving, de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS 15: opslag gevaarlijke stoffen) en het Vuurwerkbesluit. Afhankelijk van bovenstaande informatie dient de installatie niet, éénmaal per drie jaar of eenmaal per jaar geïnspecteerd te worden.

Bij het inspectiecertificaat zal door een erkende onafhankelijke inspectie instelling een inspectie op locatie worden uitgevoerd. De inspecteur zal hierbij de bijbehorende documenten, denk hierbij aan het P.v.E. of UPD, de tekeningen, de blokschema’s en detectiezone indeling, beoordelen.

Ook controleert de inspecteur de bewakingsomvang en de projectie van de brandmeldinstallatie en of de beheerderstaken en het onderhoud worden uitgevoerd.

Als laatste wordt op locatie de brandmeldinstallatie gecontroleerd of deze voldoet aan de geldende eis en regelgeving en gecontroleerd op een juiste werking.

Als alles in orde is ontvangt u het inspectiecertificaat. Hiermee toont u aan dat de brandmeldinstallatie aan de eisen voldoet.

Landelijke dekking toegangscontrolesystemen

Lagarde Groep: leverancier, installateur en adviseur door heel Nederland.

Zuid-Holland of Overijssel? Limburg of Groningen? Lagarde Groep biedt vanuit centraal gelegen locaties landelijke dekking. Tientallen grote en kleine organisaties door heel Nederland gebruiken de brandmeldinstallatie oplossingen van Lagarde Groep.

Landelijke-dekking-toegangscontrole
Brandmeldinstallatie Lagarde Groep

Brandmeldinstallatie door Lagarde Groep

Lagarde Groep, meer dan een brandmeldinstallatie-leverancier. Met ons complete portfolio van diensten is Lagarde Groep één van de meest complete system integrators van Nederland.

Lagarde Groep biedt kortweg drie pluspunten voor uw organisatie:

  • Een compleet portfolio;
  • Proactieve service en dienstverlening;
  • Hoog kennisniveau.
Bouwkundige beveiliging

Certificeringen

Beveiliging is een cruciale zaak. Het belang van goede kennis, ervaring én certificeringen is groot. Onze beveiligingsengineers volgen continu de marktontwikkelingen en worden geregeld getraind bij onze leveranciers en certificeringsinstellingen.

Lagarde Groep is een erkend Technisch en Bouwkundig Beveiligingsbedrijf.

KIWA gecertificeerd NCP BORG technisch beveiligingsbedrijf